Λογιστικές και Φοροτεχνικές
υπηρεσίες

Επιλέξτε μερικές από τις λογιστικές
και φοροτεχνικες υπηρεσίες του ομίλου KKP

Ίδρυση επιχειρήσεων κάθε μορφής
Έχουμε την υποδομή, τη διασύνδεση με συμβολαιογράφο και την τεχνογνωσία για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας…

Συμβουλεύουμε τι είδους εταιρεία ενδείκνυται να συσταθεί, μελετώντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Διαχείριση μισθοδοσίας
Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση, από την πρόσληψη μέχρι την απόλυση ή τη συνταξιοδότηση, των ανθρώπων μιας εταιρείας. Κρατάμε πλήρη φάκελο μισθοδοσίας για κάθε εταιρεία και τους εργαζομένους της.
Οργάνωση λογιστικών υπηρεσιών
Τήρηση βιβλίων, εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και υποβολή τυχόν «κρυμμένων» δηλώσεων.
Διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
Γνωρίζουμε και αναζητούμε τα ανά περίπτωση ισχύοντα και τις πιο συμφέρουσες λύσεις για τις περιπτώσεις έργου μιας ελληνικής εταιρείας σε ξένη χώρα ή το αντίθετο, καθώς και τις περιπτώσεις με συναλλαγές παροχής υπηρεσιών στο/από το εξωτερικό.
Τήρηση – επίβλεψη – έλεγχος λογιστηρίων
Άριστα καταρτισμένοι λογιστές-συνεργάτες μας τηρούν λογιστήρια εταιρειών.
Φορολογική εκπροσώπηση εταιρειών
Γνωρίζουμε άριστα το ειδικό καθεστώς δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών στην Ελλάδα ή ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό (Ευρώπη ή και τρίτες χώρες). Δημιουργούμε μοναδικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ξένους πελάτες μας που λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω φορολογικού εκπροσώπου.
Συμβουλευτική επί οργανωτικών θεμάτων – Αναδιοργάνωση λογιστηρίων & συμβουλευτική επί φοροτεχνικών θεμάτων (αλλαγές νομοθεσίας, cash flow κ.ά.)
Άρτια καταρτισμένοι, και οι πλέον έμπειροι στο είδος τους, λογιστές-συνεργάτες μας συμβουλεύουν έξυπνα για το πώς θα πληρώσει μια εταιρεία τους σωστούς φόρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, δίνουμε κατευθύνσεις για το πώς οργανώνεται πιο σωστά το λογιστήριο της εταιρείας έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος και χρήματα.
Φοροτεχνικές λύσεις
Αναλαμβάνουμε με συνέπεια:
  • αξιόπιστες φοροτεχνικές συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα και
  • φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων & φυσικών προσώπων.
Διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Γνωρίζουμε εις βάθος, στην κάθε λεπτομέρειά τους, τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τον νέο δηλαδή, ειδικό τρόπο τήρησης και απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, που όλες οι επιχειρήσεις πλέον υποχρεούνται να εφαρμόζουν. Μέριμνά μας είναι να προτείνουμε τον πλέον νομότυπο και ευνοϊκό για την εταιρεία τρόπο τήρησης και απεικόνισης αποτελεσμάτων.
Λύση & εκκαθάριση εταιρειών
Η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας (είτε μετά την απόφαση της εταιρείας, είτε μετά την απόφαση του κράτους) είναι μια ειδική διαδικασία. Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να προχωράμε σε αυτό με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
parallax background

Σας ενδιαφέρει κάποια άλλη υπηρεσία

επικοινωνήστε με την KKP GROUP

    Το όνομά σας

    Το Email σας

    Ποια υπηρεσία της KKP GROUP σας ενδιαφέρει;